Ljus Framtid Branding
Visual Identity

LJUS FRAMTID VISUAL IDENTITY

CLIENT 

Ljus Framtid

SERVICES 

Logo Design, Creative Direction, Art Direction, Branding, Stationery, Marketing Materials

ABOUT 

(Syrian Sweden Association)En ideell kultur och social förening som syftar att hjälpa alla arabiska nyanlända till Sverige oavsett religiösa, politiska eller etniska uppfattningar .
Ljus Framtid bidrar till integrationen i det svenska samhället och att behålla det kulturella identitet genom att utföra aktiviteter och verksamheter som träffar kraven och förhoppningar i olika områden

popup image
popup image
popup image
popup image
popup image